Apophenia and Fact.
Apophenia and Fact.

Oil on canvas, 140 x 236cm

Mimesis' Nemesis
Mimesis' Nemesis

Oil on canvas, 92 x 147cm

Apophenia and Fact.
Mimesis' Nemesis
Apophenia and Fact.

Oil on canvas, 140 x 236cm

Mimesis' Nemesis

Oil on canvas, 92 x 147cm

show thumbnails